Applika issa billi tissottometti din l-applikazzjoni. Numru limitat ta’ postijiet huma vakanti wara l-proċess ta’ selezzjoni. L-istudenti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha tad-dħul u jgħaddu mill-assessjar kollu u l-intervista biex jiġu offruti post fl-MCS.

Il-ħlas amministrattiv huwa tariffa mhux rifondibbli ta’ €250 li titħallas malli tissottometti l-formola tal-applikazzjoni hawn taħt.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew tixtieq tikseb aktar informazzjoni qabel tapplika, int tista’ titlob għal-laqgħa mat-tim tagħna.

Agħafas hawn biex titlob laqgħa.