L-applikanti li jissottomettu din l-applikazzjoni u jħallsu l-ħlas amministrattiv sal-Ġimgħa 9 ta’ Ġunju 2023, jibbenefikaw minn skont ta’ 10% fuq il-miżati tal-ewwel sena skolastika.
Dan se jippermetti lill-applikanti jassiguraw post bikri għat-tifel/tifla tagħhom f’Settembru 2024 meta l-Mediterranean College of Sport (MCS) jiftaħ il-bibien tiegħu.
L-istudenti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha tad-dħul u jgħaddu mill-assessjar kollu u l-intervista biex jiġu offruti post fl-MCS.
Il-ħlas amministrattiv huwa tariffa mhux rifondibbli ta’ €250 li titħallas malli tissottometti l-formola tal-applikazzjoni hawn taħt.