Applika issa billi tissottometti din l-applikazzjoni. Dan se jippermetti lill-applikanti jassiguraw post bikri għat-tifel/tifla tagħhom f’Settembru 2024 meta l-Mediterranean College of Sport (MCS) jiftaħ il-bibien tiegħu. L-istudenti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha tad-dħul u jgħaddu mill-assessjar kollu u l-intervista biex jiġu offruti post fl-MCS.

Il-ħlas amministrattiv huwa tariffa mhux rifondibbli ta’ €250 li titħallas malli tissottometti l-formola tal-applikazzjoni hawn taħt.